Sepalusklubin ry sääntömääräinen vuosikokous

6.7.2019 klo 11:00

Sepalusklubin ry sääntömääräisen vuosikokouksen esityslista

Paikka:        Runnin kylpylä, Runni

Aika:             6.7.2019 klo 11.00

Kokouksen asialista

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
 2. Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus edelliseltä vuodelta.
 3. Esitellään edellisen tilikauden tilinpäätös ja toiminnantarkastajien siitä antama lausunto.
 4. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
 5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.
 6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä 7 §:ssä mainitut hallituksen muut varsinaiset jäsenet sekä yksi varajäsen.
 7. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja näille varajäsenet.
 8. Päätetään evästykset uudelle hallitukselle vanhan hallituksen esityksen pohjalta.
 9. Päätetään eri jäsenryhmien jäsenmaksun suuruudesta ja vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio.
 10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 11. Kokouksen päättäminen

 

Hallitus